MNOŽÍRNY

Množitel je takový člověk, který produkuje a prodává štěňata bez PP.

Množitel z neznalosti je ten, kdo množí štěňata bez PP zpravidla v menším měřítku a peníze z prodeje štěňat nečiní jeho hlavní příjem. Takový člověk nechává svou fenu nebo feny rodit většinou proto, že má psy jednoduše rád a přijde mu hezké mít štěňátka od své hodné labradorky – co na tom, že nemá papíry. Na výstavy stejně nechce, má přece psy jen pro radost.

Chirurga – hobíka bez patřičného vzdělání samozřejmě nenecháme operovat ani slepé střevo, lidské vnitřnosti může milovat sebevíc, ale ke správnému provedení úkonu to rozhodně nestačí. Stejně je tomu i při chovu psů – přivést na svět štěňátka je velká zodpovědnost a bez dostatečných znalostí plemene, původu feny a psa, jejich zdravotního stavu a stavu jejich předků, informovanosti o případném výskytu dědičných chorob u příbuzných jedinců, znalosti apoň základů genetiky a dědičnosti v chovatelství a bez spolupráce s odborníky na daný chov se nejedná o plození štěňátek z lásky, ale o nezodpovědné množení štěňat bez zájmu o jejich zdraví a zdraví jejich případných potomků.

Množitel z povolání je tou horší variantou. V inzerátech se často snaží tvářit jako výše popsaný Množitel z neznalosti, ve skutečnosti se však produkcí a prodejem štěňat živí. Vzhledem k tomu, že finance z prodeje štěňat bývají v drtivé většině případů jeho jediným či hlavním příjmem, množí štěňata v dostatečných počtech na patřičný zisk, který je také prioritou této činnosti.

Takový Množitel z povolání, stejně jako Množitel z neznalosti, přivádí na svět štěňata bez ohledu na všechny aspekty relevantní pro zdraví štěňat. Ke psům často vůbec nemá vztah, jsou to pro něho pouze výrobní stroje na peníze a podle toho s nimi také zachází. Štěňata od něho nejen že mají, stejně jako všechna štěňata bez PP, mnohem vyšší pravděpodobnost zdravotních komplikací, bývají však ještě ke všemu také nesocializovaná a psychicky nevyrovnaná.

Řádný chovatel, který chová jednak z lásky ke psům, ale zároveň také za dostatečné znalosti daného plemene a pravidel zdravého chovu, má vždy registrovanou chovatelskou stanici ČMKU, spojení pro své odchovy pečlivě plánuje s ohledem na zdraví a původ obou chovných jedinců a štěňátka z jeho odchovů mají PP.

PDF Formát letáčku ke stažení: ŘEKNĚTE NE MNOŽÍRNÁM

Autor: Katerina Hadrabová